Jagoda1884

14 tekstów – auto­rem jest Ja­goda1884.

1

Nie smuć oczu swych
są zbyt piękne by smu­tek tkwił w nich
Nie za­pom­nij także
o tym uroczym uśmiechu,
który był źródłem mo­jego oddechu.

Trud­ny jest te świat
pełen zmar­twień i wad
niepoukłada­nych spraw
wiem, że to co czuję do Ciebie
jest jak czar­ny znak na błękit­nym niebie

Wiem, że to coś złego
coś nieprawdopodobnego
ale po­siadają to serce,
które Cię pokochało
po­siadam nadzieję cichą i małą 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 września 2012, 01:10

Za­pom­niałam jak to jest dać ko­muś miłość,
zbyt wcześnie odeb­rał mi ją zły los.
Przy kimś z kim jes­tem szczęśli­wa,
poz­nałam co znaczy miłość prawdziwa.
Z oka­zywa­niem uczuć bliźniej osobie,
za­pom­nieć nie mogę,
tyl­ko dla­tego, że kiedyś za­pom­niano o Mnie . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 sierpnia 2010, 08:33

Głupo­ta zro­biona w PRZESZŁOŚCI, od­bi­ja się w TERAŹNIEJSZOŚCI... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 maja 2010, 12:55

uto­pij­na mo­ja miłość...
uto­pij­na ta mo­ja przyszłość... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 kwietnia 2010, 23:54

Uciekasz prze­de mną , jak diabeł przed wodą święconą 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 kwietnia 2010, 22:50

Pew­na jes­tem Siebie i Uczu­cia te­go, jak nig­dy nicze­go innego.
Nie trać cza­su na zbędne złośli­wości, w ta­ki sposób nie pozbędziesz się mo­jej miłości.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 kwietnia 2010, 09:54

naiw­ne ser­ce - łudzi się przyszłością w której i tak Cię nie będzie, obezwład­nia i przez­wy­cięża ro­zum - zaw­sze i wszędzie.... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 kwietnia 2010, 09:27

zabawne...
ale to Ty, który każesz dać so­bie spokój, nau­czyłeś mnie zażar­tej wal­ki o miłość... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 marca 2010, 22:21

nie broń się przed uczu­ciem które żywisz do mnie, al­bo­wiem ono bar­dziej wzrośnie w tobie
i nie po­radzisz so­bie wte­dy sam, pod­daj się uczu­ciu te­mu i nie mów że rozsądek zab­ro­nił jemu... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 marca 2010, 12:14

no i się skończyło..
co zacząć nie zdążyło! 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 marca 2010, 09:32
Jagoda1884

For me and you.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność